From the recording Amhráin Éasca - Easy Songs

In cart Not available Out of stock

A song often learned in school. In the story the mother asks if anyone has seen her son with the description of him barefoot, without hat or coat, school book in his pocket, carrying and a little backpack with his lunch in it.

Lyrics

A' bhfaca tú mo Shéamaisín
Mo mhaicín óg, mo bhuachaillín?
A' bhfaca tú mo Shéamaisín
Is é 'dhul síos a' bóthar?

Did you see my little Séamas, (James)
My little young son, my little boy?
Did you see my little Séamas,
And he going down the road? (As he was going...)

Níl bróg ar bith ar a dhá choisín
Ar a dhá choisín, ar a dhá choisín.
Níl bróg ar bith ar a dhá choisín
Ná hata air ná clóca.

No shoes at all on his two feet
On his two feet, on his two feet.
No shoes at all on his two feet
Nor a hat on him nor a cloak.

A' dhul ar scoil tá Séamaisín
Mo mhaicín óg, mo bhuachaillín.
A' dhul ar scoil tá Séamaisín
'S a leabhairín bui 'na phóca.

Going to school, is dear Séamas
My young little son, my little boy.
Going to school, is dear Séamas
And his little yellow book in his pocket.

Ar a dhroim tá máilín beag
Tá máilín beag, tá máilín beag.
Ar a dhroim tá máilín beag
'S a lóinín ann is dócha.

On his back there's a small little bag,
There's a small little bag, there's a small little bag.
On his back there’s a small little bag,
And his little lunch in it I suppose.