From the recording Amhráin Éasca - Easy Songs

In cart Not available Out of stock

Apparently the whole countryside is gossiping about whether John James will actually marry the rich old woman.

Lyrics

'Sí do mhamó í, 'sí do mhamó í
'Sí do mhamó í, 'sí cailleach an airgid
'Sí do mhamó í; ó Bhaile Iorrais Mhóir í.
Chuirfeadh sí cóistí na bhóithre Chois Fharraige.

She is your granny, She is your granny
She is your granny, the hag with the money
She is your granny, from Errismore
And she will put coaches on the roads of Cois Farraige

Dá bhfeicfeá an "steam" ghabháil siar Tóin Uí Loing
'S na rothaí ghabháil timpeall siar ó na ceathrúnaí
Chaithfeadh sí 'n stiúir naoi n-uair ar a cúl
'S ní choinneadh sí siúl le cailleach an airgid.
If you see the locomotive going west to Tóin Uí Loing
And the wheels turning in the rear section
It would pull the throttle back nine times
And it would not catch up with the hag with the money.

Measann tú 'bpósfa', measann tú 'bpósfa'
Measann tú 'bpósfa', cailleach an airgid?
Tá 's a'm nach 'bpósfa', tá's a'm nach 'bpósfa'
Mar tá sé ró-óg is d'ólfadh sé'n t-airgead.

Do you think she will marry, do you think she will marry
Do you think she will marry, the hag with the money?
I know she won't marry I know she won't marry
Because he's too young and will drink all the money.

'S gairid go 'bpósfa', 's gairid go 'bpósfa'
'S gairid go 'bpósfa', beirt ar a' mbaile seo
'S gairid go 'bpósfa', 's gairid go 'bpósfa'
Seán Shéamais Mhóir is Mairéad Ní Chathasaigh

It won't be long until they marry
It won't be long till they marry, two in this town
It won't be long until they marry
Big John James and Mary Casey